MỸ HỌC

FRIEDRICH HEGEL

Thông tin sách

Tựa đề MỸ HỌC
Mã sách 14656
DDC 111.85
Phân loại Beauty
Nguyên tác ASTHETIK
Ngôn ngữ Tiếng Việt,
Số trang 1095
Tác giả FRIEDRICH HEGEL,
Dịch giả PHAN NGỌC,
N. Xuất bản VĂN HỌC
Tại HÀ NỘI
Năm 2005
Các sách cùng tựa đề 2
14656 MỸ HỌC Đang xem
31759 MỸ HỌC Có thể mượn