MỸ HỌC

DENIS HUISMAN

Thông tin sách

Tựa đề MỸ HỌC
Mã sách 13984
DDC 111.85
Phân loại Beauty
Ngôn ngữ Tiếng Anh,
Số trang 178
Tác giả DENIS HUISMAN,
Dịch giả XUÂN LỘC,
N. Xuất bản VĂN HÓA THÔNG TIN
Tại HÀ NỘI
Năm 2004
Các sách cùng tựa đề 1
13984 MỸ HỌC Đang xem