Thư Viện Dòng Tên

Dòng Tên Việt Nam

Sách vừa nhập

ID DDC Tựa đề Ngày nhập
37046 194 FLY SARTRE: A PHILOSOPHICAL BIOGRAPHY 12/11/2019
37045 230.2 CHI NHÂN THẦN HỘI NGỘ 11/11/2019
37044 230.2 CHI NHÂN THẦN HỘI NGỘ 11/11/2019
37043 294.342 BAT PHẬT GIÁO LÀ PHẬT HỌC ĐẠI CHÚNG 11/11/2019
37042 128 STE MƯỜI HAI HỌC THUYẾT VỀ BẢN TÍNH CON NGƯỜI 11/11/2019
37041 228.07 BOR INTERPRETATION: REVELATION 08/11/2019
37040 227.9407 SMI INTERPRETATION: FIRST, SECOND AND THIRD JOHN 08/11/2019
37039 227.9107 PER INTERPRETATION: FIRST AND SECOND PETER, JAMES, AND JUDE 08/11/2019
37038 227.8707 LON INTERPRETATION: HEBREWS 08/11/2019
37037 227.8307 ODE INTERPRETATION: FIRST AND SECOND TIMOTHY AND TITUS 08/11/2019

Sách vừa trả

ID DDC Tựa đề Ngày trả
31760 109.2 SON 101 TRIẾT GIA 13/11/2019
16872 230 TIL SYSTEMATIC THEOLOGY 12/11/2019
27306 230 TIL SYSTEMATIC THEOLOGY 12/11/2019
24802 234.2 TIL DYNAMICS OF FAITH 12/11/2019
25927 270 COM ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI: TỪ NGUYÊN THUỶ ĐẾN THẾ KỶ XV 11/11/2019
26410 270 COM ĐỂ ĐỌC LỊCH SỬ GIÁO HỘI: TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XX 11/11/2019
22336 448.2 MAU BÀI HỌC VỀ NGÔN NGỮ VÀ VĂN MINH PHÁP 11/11/2019
21738 445 MAU BẢN DỊCH VÀ DẪN GIẢI COURS ET DE LANGUE ET DE CIVILISATION FRANCAISES 11/11/2019
32969 200 HOP TÔN GIÁO LÝ LUẬN XƯA VÀ NAY 11/11/2019
23870 200.1 WEG PHÊ BÌNH TÔN GIÁO QUA CÁC TÁC GIẢ 11/11/2019