Thư Viện Dòng Tên

Dòng Tên Việt Nam

Sách vừa nhập

DDC ID Tựa đề Ngày nhập
220.7 BRO 37180 THE NEW JEROME BIBLICAL COMMENTARY cách đây 12 tiếng
220.6 MCC 37179 ANCIENT MYTHS AND BIBLICAL FAITH cách đây 12 tiếng
262.52 OCO 37178 LIVING VATICAN II: THE 21ST COUNCIL FOR THE 21ST CENTURY cách đây 13 tiếng
181 KOL 37177 ASIAN PHILOSOPHIES cách đây 13 tiếng
291.597 LAI 37176 LA TRADITION RELIGIEUSE SPIRITUELLE ET SOCIALE AU VIETNAM cách đây 16 tiếng
294.3 HAN 37175 ĐẠO PHẬT HIỆN ĐẠI HÓA cách đây 17 tiếng
226.507 SIM 37174 SELON JEAN. 1. UNE TRADUCTION cách đây 5 ngày
299.93 AIV 37173 APPROCHE DE LA CITÉ CÉLESTE: COMMENTAIRES DE L'APOCALYPSE cách đây 5 ngày
299.93 AIV 37172 LE VÉRITABLE ENSEIGNEMENT DU CHRIST cách đây 5 ngày
299.93 AIV 37171 NOUVELLE LUMIÈRE SUR LES ÉVANGILES cách đây 5 ngày

Sách vừa trả

DDC ID Tựa đề Ngày trả
158.3 KEN 12745 ON BECOMING A COUNSELLOR 3 tiếng nữa
248.2 ZUN 33400 MỘT CÁI NHÌN KHÁC VỀ CON NGƯỜI cách đây 17 tiếng
275.97 UBVH 21481 DẤU ẤN 350 NĂM GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM cách đây 18 tiếng
232.91 DUO 19589 MẸ THIÊN CHÚA cách đây 3 ngày
232.91 VER 19588 VINH QUANG MẸ THIÊN CHÚA cách đây 3 ngày
232 GOM 3190 KITÔ HỌC cách đây 3 ngày
232 DCV 3165 KITÔ HỌC cách đây 3 ngày
181.11 CHI 11974 ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC cách đây 3 ngày
181.112 HEN 13602 THE PHILOSOPHY OF WANG YANG- MING TRANSLATED FROM THE CHINESE cách đây 3 ngày
181 THU 1437 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG cách đây 3 ngày