Thư Viện Dòng Tên

Dòng Tên Việt Nam

Sách vừa nhập

DDC ID Tựa đề Ngày nhập
704.088 OMA 37545 THE JESUITS AND THE ARTS 1540-1773 cách đây một tháng
230.05 STE 37544 NOUVELLE REVUE THÉOLOGIQUE: TOME 142, N0 2, AVRIL-JUIN 2020 cách đây một tháng
264 DEA 37543 LITURGIE JUIVE ET NOUVEAU TESTAMENT: LE TÉMOIGNAGE DES VERSIONS ARAMÉENNES cách đây một tháng
070.1 SIE 37542 BỐN HỌC THUYẾT TRUYỀN THÔNG cách đây một tháng
070.1 SIE 37541 BỐN HỌC THUYẾT TRUYỀN THÔNG cách đây một tháng
070.1 SIE 37540 BỐN HỌC THUYẾT TRUYỀN THÔNG cách đây một tháng
301.0943 WEB 37539 KHOA HỌC - NGHỀ NGHIỆP VÀ SỨ MỆNH cách đây một tháng
301.0943 WEB 37538 KHOA HỌC - NGHỀ NGHIỆP VÀ SỨ MỆNH cách đây một tháng
301.0943 WEB 37537 KHOA HỌC - NGHỀ NGHIỆP VÀ SỨ MỆNH cách đây một tháng
370.1 STE 37536 NỀN TẢNG TÂM LINH CỦA GIÁO DỤC cách đây một tháng

Sách vừa trả

DDC ID Tựa đề Ngày trả
275.9709 OUR 26241 GIÁO HỘI VIỆT NAM THỜI CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO cách đây 3 ngày
275.V092 BIC 21187 NHÂN VẬT CÔNG GIÁO VIỆT NAM: TẬP 1 cách đây 3 ngày
100 MAR 507 AN INTRODUCTION TO PHILOSOPHY cách đây 5 ngày
100 STR 14954 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY cách đây 5 ngày
100 DUO 491 TRIẾT HỌC QUAN cách đây 5 ngày
841 WAG 24178 LES POÈTES NOIRS DES ÉTATS-UNIS cách đây 6 ngày
428.24 ALL 15625 LIVING ENGLISH STRUCTURE cách đây 7 ngày
100 GAA 28994 THẾ GIỚI CỦA SOPHIE cách đây 7 ngày
425 AZA 1908 UNDERSTANDING AND USING ENGLISH GRAMMAR cách đây 7 ngày
100 STU 3882 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC VÀ CÁC LUẬN ĐỀ cách đây 10 ngày