Thư Viện Dòng Tên

Dòng Tên Việt Nam

Sách vừa nhập

ID DDC Tựa đề Ngày nhập
36682 232.96 LOH HISTORY OF THE SUFFERING AND DEATH OF JESUS CHRIST 24/01/2019
36681 266 FUN RIPPLES ON THE WATER 24/01/2019
36680 234.2 BAL Dare we hope : "that all men be saved"? 23/01/2019
36679 282 LUB CATHOLICISM 23/01/2019
36678 282 KEA CATHOLICISM AND FUNDAMENTALISM 23/01/2019
36677 232.91 RAT MARY: GOD'S YES TO MAN 23/01/2019
36676 220.09 NGU THE BIBLE AND ASIAN CULTURE 22/01/2019
36675 241.6976 BIE THE HEART AND THE ABYSS 22/01/2019
36674 261.243 LEF THE BUDDHA AND THE CHRIST 22/01/2019
36673 261.2 CHI WORLD CHRISTIANITY ENCOUNTERS WORLD RELIGIONS 22/01/2019

Sách vừa trả

ID DDC Tựa đề Ngày trả
4649 658.402 HAR XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ 11/04/2019
1230 121 GAD TRUTH AND METHOD 01/04/2019
6042 184 PLA PLATO's PARMENIDES 01/04/2019
964 182 HER TO THINK LIKE GOD 01/04/2019
3882 100 STU LỊCH SỬ TRIẾT HỌC VÀ CÁC LUẬN ĐỀ 01/04/2019
10845 193 HEI TÁC PHẨM TRIẾT HỌC 01/04/2019
3422 109 DUR CÂU TRUYỆN TRIẾT HỌC 01/04/2019
451 180.9 GAA THẾ GIỚI CỦA SOPHIE 01/04/2019
484 100 CEN NHẬP MÔN TRIẾT HỌC 01/04/2019
5905 100 TAR QUÁ TRÌNH CHUYỂN BIẾN TƯ TƯỞNG PHƯƠNG TÂY 01/04/2019