THE RELEVANCE OF THE BEAUTIFUL AND OTHER ESSAYS

ROBERT BERNASCONI, HANS-GEORG GADAMER

Thông tin sách

Tựa đề THE RELEVANCE OF THE BEAUTIFUL AND OTHER ESSAYS
Mã sách 4460
DDC 111.85
Phân loại Beauty
Ngôn ngữ Tiếng Anh,
Số trang 191
Tác giả ROBERT BERNASCONI, HANS-GEORG GADAMER,
Dịch giả NICHOLAS WALKER,
N. Xuất bản NỘI BỘ
Năm 1986
Các sách cùng tựa đề 2
4460 THE RELEVANCE OF THE BEAUTIFUL AND OTHER ESSAYS Đang xem
34193 THE RELEVANCE OF THE BEAUTIFUL AND OTHER ESSAYS Có thể mượn