TÂM LÝ HỌC

TRẦN NHỰT TÂN

Thông tin sách

Tựa đề TÂM LÝ HỌC
Mã sách 910
DDC 150
Phân loại Psychology
Ngôn ngữ Tiếng Việt,
Số trang 290
Tác giả TRẦN NHỰT TÂN,
N. Xuất bản LAO ĐỘNG
Tại HÀ NỘI
Năm 2006
Các sách cùng tựa đề 1
910 TÂM LÝ HỌC Đang xem