AN INTRODUCTION TO PHILOSOPHY

JACQUES MARITAIN

Thông tin sách

Tựa đề AN INTRODUCTION TO PHILOSOPHY
Mã sách 507
DDC 100
Phân loại Philosophy And Psychology
Ngôn ngữ Tiếng Anh,
Số trang 272
Tác giả JACQUES MARITAIN,
Dịch giả E. I. WATKIN,
N. Xuất bản SHEED & WARD
Tại LON DON; NEW YORK
Năm 1947
Các sách cùng tựa đề 3
507 AN INTRODUCTION TO PHILOSOPHY Đang xem
15767 AN INTRODUCTION TO PHILOSOPHY Có thể mượn
34202 AN INTRODUCTION TO PHILOSOPHY Có thể mượn