THE JESUITS AND THE ARTS 1540-1773

JOHN W. O'MALLEY, GAUVIN ALEXANDER BAILEY

Thông tin sách

Tựa đề THE JESUITS AND THE ARTS 1540-1773
Mã sách 37545
DDC 704.088
Phân loại Occupational and religious groups
Nguyên tác IGNAZIO E L'ARTE DEI GESUITI
ISBN-10 0916101525
Từ khóa
Ngôn ngữ Tiếng Anh,
Số trang 477
Tác giả JOHN W. O'MALLEY, GAUVIN ALEXANDER BAILEY,
Dịch giả
N. Xuất bản SAINT JOSEPH'S UNIVERSITY PRESS
Tại PHILADELPHIA
Năm 2005
Các sách cùng tựa đề 1
37545 THE JESUITS AND THE ARTS 1540-1773 Đang xem