BỐN HỌC THUYẾT TRUYỀN THÔNG

FRED S. SIEBERT, THEODORE PETERSON, WILBUR SCHRAMM

Thông tin sách

Tựa đề BỐN HỌC THUYẾT TRUYỀN THÔNG
Mã sách 37540
DDC 070.1
Phân loại Documentary Media, Educational Media, News Media
Phụ đề THUYẾT ĐỘC ĐOÁN, THUYẾT TỰ DO, THUYẾT TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, THUYẾT TOÀN TRỊ XÔ VIẾT, ...
Nguyên tác Four theories of the press : the authoritarian, libertarian, social responsibility and Soviet communist concepts of what the press should be and do
ISBN-13 9786049808937
Từ khóa
Ngôn ngữ Tiếng Việt,
Số trang 263
Tác giả FRED S. SIEBERT, THEODORE PETERSON, WILBUR SCHRAMM,
Dịch giả LÊ NGỌC SƠN,
N. Xuất bản TRI THỨC
Tại HÀ NỘI
Năm 2019
Các sách cùng tựa đề 3
37540 BỐN HỌC THUYẾT TRUYỀN THÔNG Đang xem
37541 BỐN HỌC THUYẾT TRUYỀN THÔNG Có thể mượn
37542 BỐN HỌC THUYẾT TRUYỀN THÔNG Có thể mượn