KHOA HỌC - NGHỀ NGHIỆP VÀ SỨ MỆNH

MAX WEBER

Thông tin sách

Tựa đề KHOA HỌC - NGHỀ NGHIỆP VÀ SỨ MỆNH
Mã sách 37539
DDC 301.0943
Phân loại Central Europe - Germany
Nguyên tác MAX WEBER'S "SCIENCE AS A VOCATION"
ISBN-13 9786048430313
Từ khóa
Ngôn ngữ Tiếng Việt,
Số trang 102
Tác giả MAX WEBER,
Dịch giả PHẠM NGUYÊN TRƯỜNG,
N. Xuất bản NXB. ĐÀ NẴNG
Tại ĐÀ NẴNG
Năm 2018
Các sách cùng tựa đề 3
37537 KHOA HỌC - NGHỀ NGHIỆP VÀ SỨ MỆNH Có thể mượn
37538 KHOA HỌC - NGHỀ NGHIỆP VÀ SỨ MỆNH Có thể mượn
37539 KHOA HỌC - NGHỀ NGHIỆP VÀ SỨ MỆNH Đang xem