NỀN TẢNG TÂM LINH CỦA GIÁO DỤC

RUDOLF STEINER

Thông tin sách

Tựa đề NỀN TẢNG TÂM LINH CỦA GIÁO DỤC
Mã sách 37536
DDC 370.1
Phân loại Philosophy, Theories, General Aspects
Nguyên tác THE SPIRITUAL GROUND OF EDUCATION
ISBN-13 9786049808623
Từ khóa
Ngôn ngữ Tiếng Việt,
Số trang 239
Tác giả RUDOLF STEINER,
Dịch giả NGUYỄN HỒNG,
N. Xuất bản TRI THỨC
Tại HÀ NỘI
Năm 2019
Các sách cùng tựa đề 3
37534 NỀN TẢNG TÂM LINH CỦA GIÁO DỤC Có thể mượn
37535 NỀN TẢNG TÂM LINH CỦA GIÁO DỤC Có thể mượn
37536 NỀN TẢNG TÂM LINH CỦA GIÁO DỤC Đang xem