PROBLEMATIC OF THE SPIRITUAL EXERCISES TODAY

CLEMENT ESPINOSA

Thông tin sách

Tựa đề PROBLEMATIC OF THE SPIRITUAL EXERCISES TODAY
Mã sách 37106
DDC 248.3
Phân loại Worship
Từ khóa
Ngôn ngữ Tiếng Anh,
Số trang 194
Tác giả CLEMENT ESPINOSA,
Dịch giả
N. Xuất bản BORGO S. SPIRITO
Tại ROMA
Năm 1966
Các sách cùng tựa đề 2
35556 PROBLEMATIC OF THE SPIRITUAL EXERCISES TODAY Có thể mượn
37106 PROBLEMATIC OF THE SPIRITUAL EXERCISES TODAY Đang xem