NHỮNG THẾ GIỚI LUÂN LÝ CỦA CON NGƯỜI

MICHAEL D. MOGA

Thông tin sách

Tựa đề NHỮNG THẾ GIỚI LUÂN LÝ CỦA CON NGƯỜI
Mã sách 37099
DDC 170
Phân loại Ethics (Moral Philosophy)
Nguyên tác THE WORLDS OF HUMAN MORALITY
ISBN-13 9786045266137
Từ khóa
Ngôn ngữ Tiếng Việt,
Số trang 255
Tác giả MICHAEL D. MOGA,
Dịch giả LÊ ĐÌNH TRỊ,
N. Xuất bản NXB ĐỒNG NAI
Tại ĐỒNG NAI
Năm 2018
Các sách cùng tựa đề 1
37099 NHỮNG THẾ GIỚI LUÂN LÝ CỦA CON NGƯỜI Đang xem