LES POÈTES NOIRS DES ÉTATS-UNIS

JEAN WAGNER

Thông tin sách

Tựa đề LES POÈTES NOIRS DES ÉTATS-UNIS
Mã sách 24178
DDC 841
Phân loại French Poetry
Ngôn ngữ Tiếng Pháp,
Số trang 282
Tác giả JEAN WAGNER,
N. Xuất bản NOUVEAUX HORIZONS
Tại PARIS
Năm 1965
Các sách cùng tựa đề 1
24178 LES POÈTES NOIRS DES ÉTATS-UNIS Đang xem