NHÂN VẬT CÔNG GIÁO VIỆT NAM: TẬP 1

LÊ NGỌC BÍCH

Thông tin sách

Tựa đề NHÂN VẬT CÔNG GIÁO VIỆT NAM: TẬP 1
Mã sách 21187
DDC 275.V092
Phân loại Catholic Church Of Vietnam_Persons
Phụ đề TẬP 1. GIÁO DÂN, TU SĨ, LINH MỤC THẾ KỶ XVII
Từ khóa
Ngôn ngữ Tiếng Việt,
Số trang 316
Tác giả LÊ NGỌC BÍCH,
Dịch giả
N. Xuất bản KHÔNG CÓ
Năm 1998
Các sách cùng tựa đề 2
21187 NHÂN VẬT CÔNG GIÁO VIỆT NAM: TẬP 1 Đang xem
35231 NHÂN VẬT CÔNG GIÁO VIỆT NAM: TẬP 1 Có thể mượn