TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ

HEINRICH ZIMMER

Thông tin sách

Tựa đề TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ
Mã sách 16650
DDC 181.4
Phân loại India
Phụ đề MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI
Ngôn ngữ Tiếng Việt,
Số trang 578
Tác giả HEINRICH ZIMMER,
Dịch giả LƯU VĂN HY,
N. Xuất bản VĂN HÓA - THÔNG TIN
Tại HÀ NỘI
Năm 2006
Các sách cùng tựa đề 3
16650 TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ Đang xem
32260 TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ Có thể mượn
32888 TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ Có thể mượn