CANON LAW ON MARRIAGE

ADOLFO N. DACANAY

Thông tin sách

Tựa đề CANON LAW ON MARRIAGE
Mã sách 14438
DDC 262.9
Phân loại Church Law And Discipline
Phụ đề INTRODUCTORY NOTES AND COMMENTS
Ngôn ngữ Tiếng Anh,
Số trang 292
Tác giả ADOLFO N. DACANAY,
N. Xuất bản LOYOLA SCHOOL OF THEOLOGY
Tại MANILA
Năm 2000
Các sách cùng tựa đề 10
3008 CANON LAW ON MARRIAGE Có thể mượn
3009 CANON LAW ON MARRIAGE Có thể mượn
3010 CANON LAW ON MARRIAGE Có thể mượn
11139 CANON LAW ON MARRIAGE Có thể mượn
11140 CANON LAW ON MARRIAGE Có thể mượn
11141 CANON LAW ON MARRIAGE Có thể mượn
11443 CANON LAW ON MARRIAGE Có thể mượn
11444 CANON LAW ON MARRIAGE Có thể mượn
11445 CANON LAW ON MARRIAGE Có thể mượn
14438 CANON LAW ON MARRIAGE Đang xem